Obsah

Svazek obcí mikroregionu Bratronicko - SOMB

Sdružení obcí mikroregionu Bratronicko vzniklo v roce 2001 s cílem zajistit optimální a koordinovaný rozvoj celého území. Původně se spojilo 13 obcí, které pochopily výhody sdružování do větších celků jako šanci napomáhat rozvoji v regionu i ve vlastní obci.

V současné době jsou členy SOMB dvě obce Bratronice a Běleč, přičemž součástí Bratronic je i  Dolní Bezděkov. Nachází se ve Středočeském kraji v okresu Kladno, na území Chráněné krajinné oblasto Křivoklátsko a přírodního parku Povodí Kačáku. Přirozenými hranicemi mikroregionu jsou na západě říčka Klíčava  a na jihovýchodě údolí Kačáku. Pro území je charakteristická mírná zvlněnost, jež je místy přerušena zářezy vodotečí. Nejvýznamější údolí tvoří Kačák - Loděnice a jeho přítoky. Do tohoto území spadá většina vod území. Pouze Běleč je odvodněna do říčky Vůznice. Chráněná oblast Křivoklátsko zabírá 2/3 území.

Základním předmětem činnosti je ochrana a prosazování společných zájmů, spočívajících v odkanalizování obcí, čištění odpadních vod a správa společně vybudované čističky odpadních vod ČOV.

Základní údaje:

Název: Svazek obcí mikroregionu Bratronicko SOMB

Sídlo: Obec Bratronice, Bratronice 35, 273 63

Telefon: 312 659 128

Email: bratronicko@seznam.cz

IČO: 70129452

Bankovní spojení: 107-8965870287/0100

---------------

Členové: Bratronice - Dolní Bezděkov

                   Běleč

Předsedkyně svazku: Miloslava Knížetová

Místopředsekyně svazku:  Petra Vosyková